HOME  |  SOLUTION  |  PRODUCT  |  OUR CUSTOMER  |  CONTACT US  |  SUPPORT
โปรแกรม Easy Support ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ขายสินค้าแล้วต้องให้บริการหลังการขาย หรือหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่ต้องการบันทึก
ประวัติการให้บริการกับ Users ในองค์กร โดยต้องทำงานกันเป็นทีม ตัวอย่าง เช่นฝ่าย IT Support, ธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์, คลินิก ฯลฯ
ตัวโปรแกรมมีระบบบัญชีซื้อ บัญชีขาย และระบบสินค้าคงคลังที่ใช้งานง่าย และมีรายงานเพียงพอที่จะจัดส่งให้กับสรรพากรทุกเดือน
หากลูกค้า ซื้อสินค้าที่มี Serial Number ไป สามารถดูประวัติของอุปกรณ์นั้น กับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างง่ายดาย โปรแกรม Easy Support
เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีฝ่ายบัญชีเป็นของตัวเอง เนื่องระบบจะเน้นที่การซื้อ การขาย และแสดงสินค้าที่มี Serial ในประวัติลูกค้า
แต่ละรายเท่านั้น แต่หากลูกค้าต้องการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนใด หรือทำรายงานตัวไหน เพิ่มเติมเป็นพิเศษ ทางบริษัทฯ สามารถปรับแต่ง

ได้ตามความต้องการของลูกค้าเช่นกัน

สนใจบริการ สามารถนัดหมายเพื่อทดลองใช้งานโปรแกรมได้ ฟรี!!! ติดต่อ 02-2497910 ต่อ 102 (คุณข้าวโพด)
Cloud VM ราคา 5,000 บาท/เดือน (ชำระล่วงหน้า 1 ปี ลด 20%)
ขอบเขตการให้บริการ
- ลูกค้าได้รับสิทธิ์ Administrator ในการเข้าถึง Windows Server
- ลูกค้าไม่ต้องมี Hardware Server / Public IP / ระบบสำรองไฟ
- สามารถขยาย CPU / RAM / พื้นที่ Disk ในอนาคตได้ตามความต้องการ
- มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 500GB
- มีระบบ Backup เพื่อป้องกันไวรัส Ransomeware
- ฟรี AntiVirus (Eset Endpoint Security)
- ฟรี SMTP ที่ใช้ในการส่งอีเมล์
- สามารถ Backup ข้อมูลทั้งหมดไปยังไซต์งานของลูกค้า (ต้องติดตั้ง NAS และ Firewall เพิ่มเติม)
ความต้องการของระบบ
- License Software ThinStuff / TS Print (จ่ายครั้งแรกครั้งเดียว)
- อินเตอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ
- NAS + Firewall (กรณีต้องการสำรองข้อมูลทั้งหมดไปยังออฟฟิศลูกค้า)
ลูกค้าซื้อโปรแกรมไปติดตั้งเอง ราคา 45,000 บาท
ขอบเขตการให้บริการ
- โปรแกรมทำงานแบบ Client-Server
- Training การติดตั้งโปรแกรม
- Remote ติดตั้งโปรแกรม database ให้กับลูกค้า
- Online Remote Training 1 เดือน
- มี VDO สอนการใช้งานหัวข้อต่างๆ
ความต้องการของระบบ
- มี Database Server แยกต่างหาก  ไม่ใช้งานร่วมกับระบบอื่น
- มี NAS จัดเก็บข้อมูลกลาง  ไม่ใช้งานร่วมกับระบบอื่น
- หากต้องการ Backup Database ลูกค้าต้องมี License MS-SQL Server
- Terminal Server แยกต่างหาก ไม่ใช้งานร่วมกับระบบอื่น
- มีลิขสิทธิ์ Windows Server เป็นของตัวเอง
ฟอร์มรายละเอียดสินค้า  เพิ่ม/แก้ไข/ค้นหา/ลบ
- กำหนดได้ว่าสินค้าตัวไหนเป็นสินค้าขายปกติ
- กำหนดได้ว่าสินค้าตัวไหนเป็นบริการายปี
ฟอร์มประวัติลูกค้า  เพิ่ม/แก้ไข/ค้นหา/ลบ
- สามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่ตัวโปรแกรมได้เลย (ป้องกันการ Copy ข้อมูลออกไปภายนอก)
- แสดงสินค้าที่มี Serial No. ในประวัติลูกค้าอัตโนมัติ
- สามารถดูได้ว่าลูกค้ารายซื้อบริการรายปีอะไรไปบ้าง
ฟอร์มบันทึกการให้บริการกับลูกค้า
- บันทึกการให้บริการ หลายคนได้พร้อมๆ กัน
- ข้อมูลที่บันทึกไปแล้ว  ไม่สามารถแก้ไขได้หลังจาก 7 วัน (สามารถกำหนดได้ตามความต้องการ)
- เมื่อกดปุ่ม “Send Email” จะลิงค์กับโปรแกรม Outlook โดยอัตโนมัติ
- มี SMTP ในการส่งอีเมล์ให้ลูกค้า (กรณีลูกค้าใช้งาน Cloud VM)
ฟอร์มใบเสนอราคา
- รองรับการนำเข้าสินค้าด้วยระบบ Bar Code
- สามารถค้นหาใบเสนอราคาเก่าด้วย ชื่อบริษัท, เบอร์โทรติดต่อ, อีเมล์
- สามารถเรียกข้อมูลบิลขายเก่า  และทำ Auto Fill เพื่อออกใบเสนอราคาใบใหม่
- สามารถค้นหาบิลขายเก่าที่ค่าบริการรายปีกำลังจะหมดอายุ
ฟอร์มขายสินค้า
- รองรับการขายสินค้าด้วย Bar Code
- สามารถเรียกข้อมูลใบเสนอราคา  และทำ Auto Fill เพื่อออกบิลขายใหม่
- สามารถค้นหาบิลขายจาก ชื่อ เบอร์โทร อีเมล์ ของผู้ขายได้
ฟอร์มซื้อสินค้า
- รองรับการซื้อสินค้าด้วย Bar Code
- สามารถค้นหาบิลซื้อจาก ชื่อ เบอร์โทร อีเมล์ ของผู้ซื้อได้
ฟอร์มประวัติผู้ขาย (Supplier) เพิ่ม/แก้ไข/ค้นหา/ลบ
- สามารถจัดเก็บข้อมูลผู้ขายที่ตัวโปรแกรมได้เลย (ป้องกันการ Copy ข้อมูลออกไปภายนอก)
- สามารถค้นหาข้อมูลผู้ขาย (Supplier) ได้จาก ชื่อ เบอร์โทร อีเมล์ ของผู้ขาย