icon วางระบบเครือข่าย ติดต่อ info@corecasys.com  บทความที่  00506 [Network Tips]
นโยบายการจัดทำ Access List (เพื่อป้องกันไวรัส) ของ บจก.เอ็นเจ เน็ตเวิร์ค

 

เรียนลูกค้า บจก.เอ็นเจ เน็ตเวิร์คทุกท่าน

 

เนื่องจากปัจจุบัน  มีช่องโหว่ด้านระบบเครือข่าย  และไวรัสแพร่หลายเป็นจำนวนมาก  ยกตัวอย่างเช่นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มุ่งเจาะเข้ารหัสผ่าน Router ตามบ้านที่ไม่ได้ไม่ได้ตั้ง Password ไว้ดีพอ  ดังตัวอย่างข่าวใน BBC ตามภาพด้านล่าง

 

 

สอดคล้องกับนโยบายของ บจก.เอ็นเจ เน็ตเวิร์ค  ที่มุ่งเน้นให้ระบบของลูกค้าได้รับความปลอดภัยสูงสุด  ดังนั้นในปัจจุบัน  ทางบริษัทฯ  กำลังดำเนินการจัดทำ Access List ในการเข้าถึงอุปกรณ์เครือข่ายที่ทางบริษัทฯ  ได้เป็นผู้ติดตั้ง

 

Access List คืออะไร  มีหน้าที่อะไร

Access List  (ACL)  คือการจำกัดความสามารถในการเข้าถึงอุปกรณ์เครือข่าย  ยกตัวอย่างเช่น  ผลิตภัณฑ์ Corecasys หรือ Server ที่ บจก.เอ็นเจ เน็ตเวิร์ค  เป็นผู้ติดตั้ง  สามารถจำกัดการเข้าถึงอุปกรณ์ดังกล่าวได้  โดยระบุไว้ว่า  ต้องเป็น IP Address ที่มาจาก IP (122.155.165.xxx)  นี้เท่านั้น  จึงจะสามารถควบคุม  หรือ Remote อุปกรณ์ดังกล่าวได้

 

Access List ทำงานยังไง

บจก. เอ็นเจ เน็ตเวิร์ค  ได้ติดตั้ง  ศูนย์กลางในการควบคุมระบบเครือข่ายส่วนกลางไว้ที่  CAT Datacenter  ลูกค้า  และเจ้าหน้าที่ของ  บจก.เอ็นเจ เน็ตเวิร์ค  ทุกท่าน  สามารถเข้าสู่ระบบแกนกลางดังกล่าวได้  โดยผ่านช่องทาง VPN หรือ Proxy ที่ได้จัดทำขึ้น  ซึ่งเมื่อลูกค้า  หรือพนักงานเอ็นเจฯ  ออกอินเตอร์เน็ตด้วยช่องทางด้งกล่าว  ก็จะได้ IP Address เป็น 122.155.165.xxx  จากนั้น  ลูกค้าหรือพนักงาน  ก็จะสามารถ Remote ไปยังอุปกรณ์เครือข่ายที่ทางบริษัท เอ็นเจฯ  ได้เป็นผู้ติดตั้งไว้ได้  อีกทั้งการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็น VPN หรือ Proxy  จะมีการจัดเก็บ Log การเชื่อมต่อไว้อย่างละเอียด .... อย่างไรก็ตาม  การจัดทำ Access List นั้น  ลูกค้าสามารถ Remote ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็นปกติ  หากอยู่ในวง LAN ของลูกค้าเอง

 

ประโยชน์ของ Access List

ลูกค้า  บจก.เอ็นเจ เน็ตเวิร์ค  มั่นใจได้ว่า  การ Remote Support  หรือการ Remote จากภายนอก  จะถูกกระทำโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาติ  จาก  บจก. เอ็นเจ เน็ตเวิร์คเท่านั้น  และเมื่อพนักงานของ  บจก.เอ็นเจ เน็ตเวิร์ค  คนไหนลาออกไป  พนักงานคนนั้น  ก็จะไม่มีสิทธิ์เข้าสู่ระบบเครือข่ายของลูกค้าได้อีก

 

วิธีการดำเนินการ

เนื่องจากลูกค้า  บจก.เอ็นเจ เน็ตเวิร์ค  ที่ผ่านมามีเป็นจำนวนมาก  ทางบริษัทฯ  กำลังเร่งดำเนินการ  จัดทำ Access List ดังกล่าวให้แล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 58 นี้  ลูกค้าท่านใดที่พบปัญหา  ไม่สามารถ Remote เข้าระบบของตัวเองได้  หรือต้องการจัดทำ Access List เพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยเร่งด่วน  ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ NJ Network Support เบอร์โทร 02-1078438-9  วันจันทร์-วันเสาร์  เวลา 9.00-17.30 น.

 

บจก.เอ็นเจ เน็ตเวิร์ค  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การดำเนินการดังกล่าว  จะช่วยทำให้ลูกค้า  ได้รับความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการขอรับบริการ  ซึ่งหากลูกค้าท่านใด  ไม่ต้องการจัดทำ Access List  ก็สามารถแจ้งความประสงค์มาได้เช่นกัน  ขอบคุณครับ

 

*** ลูกค้าท่านใดที่ต้องการใช้อุปกรณ์ Corecasys ในการหยุดการทำงานของไวรัสเรียกค่าไถ่ (RansomWare) ก็สามารถติดต่อมาที่ NJ Network Support ได้เช่นกัน

 

จากคุณ : CoreCasys.Com [1 มิถุนายน 2558 - 1:35:24]  

HOME  |  SOLUTION  |  PRODUCT  |  SPEED TEST  |  Check IP WAN  |  CONTACT US

© 2007 NJ Network Co.,Ltd.  TEL. 02-2497910