HOME  |  SOLUTION  |  PRODUCT  |  OUR CUSTOMER  |  CONTACT US  |  SUPPORT
  ใบอนุญาตเลขที่ NTC/MM/INT/ISP/1/067/2559
   
 
   
  บริการ VOIP เป็นการใช้อินเตอร์เน็ต โทรออกไปยังเบอร์บ้าน เบอร์มือถือ เบอร์ต่างประเทศ โดยผ่านอุปกรณ์ Voice Box ซึ่งอุปกรณ์
  Voice Box ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับ เพียงแค่นำสาย LAN ต่อเข้าที่อุปกรณ์ และนำสายโทรศัพท์ ต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์ หรือ
  จะเอาสายโทรศัพท์จากตัวอุปกรณ์ VOIP ต่อกับ Port สายนอกของ PABX หรือตู้สาขาภายในบริษัทฯ ก็ได้ เพื่อให้ Extension หรือ
  เบอร์โทรภายในทุกเครื่อง สามารถโทรออกไปเบอร์โทรศัพท์ภายนอกได้ ทั้งนี้ระบบ VOIP ของเราต่างจาก VOIP จ้าวอื่นดังนี้
     
  - เสียง Delay น้อยมาก เพราะ Server เราอยู่ในไทย ใช้ความเร็วอินเตอร์เน็ตเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น (Domestic)
    ผู้ให้บริการจ้าวอื่นมักจะเชื่อมต่อกับ Server ของต่างประเทศ
  - ระบบ VOIP ของเราเป็นแบบปิด  โดยจะครอบด้วย VPN เพื่อให้การรับส่งข้อมูลปลอดภัย  และมีเสถียรภาพสูงสุด
  - ด้วยความที่ระบบถูกครอบไว้ด้วย VPN ดังนั้นการบังคับทิศทางของ Bandwidth ในการโทรออกต่างประเทศ เราจึงทำได้
    อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านจะใช้อินเตอร์เน็ตภายในประเทศเชื่อมต่อมาหาเรา (Domestic Bandwidth) และออกไปยัง Gateway
    ของต่างประเทศด้วย Internet Gateway คุณภาพสูงของเรา คุณภาพเสียงในการโทรออกต่างประเทศจึง่ Delay น้อยมาก
  - แกนกลางระบบ VOIP ของเราเชื่อมต่อด้วย IPv6 ทั้งหมด จึงช่วยขจัดปัญหาการโทรแล้วเสียงดังบ้าง ไม่ดังบ้าง หรือ
    เสียงดังฝั่งเดียว ปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะหมดไปโดยสิ้นเชิง
  - เราเติบโตมาจากธุรกิจการให้บริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวตอร์ ดังนั้น การให้บริการระบบ VOIP ของเรา จึงอยู่บน
    พื้นฐานของการ Support และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายได้ทุกรูปแบบ เรามีทีมติดตั้ง และเดินสายสัญญาณ ซึ่งเป็นทีมงาน
    ของเราเองอย่างแท้จริง หากท่านต้องการให้เราเชื่อมต่อไปยัง PABX ของท่าน เราสามารถทำให้ได้ครบวงจร
  - โทรติดทุกครั้ง เพราะเราสามารถขยายคู่สายได้ไม่จำกัด ตามจำนวนของ User เนื่องจากเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ในประเทศ
  - ไม่ต้องกังวลเรื่องการลงทุนสูญเปล่ากับอุปกรณ์ เราให้บริการได้ในระยะยาว ด้วยความที่เราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ในประเทศ
    และเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศแบบ Trunk
   
 
  - สาย LAN ที่สามารถออกอินเตอร์เน็ตได้
  - ติดตั้งเบอร์แรก ต้องใช้ VOIP Set ชุดละ 4,500 บาท (ประกอบด้วย VPN Box + ATA / จ่ายครั้งเดียว)
  - ติดตั้งคู่สายถัดไป เสียเฉพาะค่า ATA ตัวละ 2,500 บาท เท่านั้น (จ่ายครั้งเดียวเช่นกัน)
   
 
- โทรภายในประเทศ ทั้งเบอร์พื้นฐาน เบอร์ต่างจังหวัด และเบอร์มือถือ
- เชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์บ้าน หรือ PABX ได้ทุกรุ่น
- โทรออกไปยังต่างประเทศทั้งมือถือและเบอร์บ้าน แบบไม่จำกัด (Delay น้อยมาก เพราะออก Inter ผ่านทางเราโดยตรง)
- จีน (86) - อเมริกา (1)
- ฮ่องกง (852 / Land Line เท่านั้น) - แคนนาดา (1)
- ไต้หวัน (886 / Land Line เท่านั้น) - ออสเตรเลีย (61 / Land Line เท่านั้น)
- สิงคโปร์ (65 / Land Line เท่านั้น) - สเปน (34 / Land Line เท่านั้น)
- สวิทเซอร์แลนด์ (41 / Land Line เท่านั้น) - โปรตุเกส (351 / Land Line เท่านั้น)
- ญี่ปุ่น (81 / Land Line เท่านั้น) - เยอรมัน (49 / Land Line เท่านั้น)
- อังกฤษ (44 / Land Line เท่านั้น)  
 
* หากลูกค้าใช้งานเกินกว่า 3 คู่สาย สามารถกำหนดประเทศโทรออกได้เป็นกรณีพิเศษ 1 ประเทศ
* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการโทรออกต่างประเทศบางประเทศ โดยจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
 
 
   
 
   
 
   
  อุปกรณ์รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
   
 
   
 
  - โทรเบอร์โทรศัพท์ในเมืองไทย ยกหูแล้วกด 02 หรือ 08x ได้เลย
  - โทรต่างประเทศ กดรหัสประเทศ แล้วตามด้วยเบอร์โทรได้เลย เช่นโทรไปประเทศจีน รหัสประเทศ 86
    ให้ยกหูแล้วกด 86 ตามด้วยเบอร์โทรของผู้รับในประเทศจีนได้เลย
 
 
 
 
  บุคคลธรรมดา
  - แบบฟอร์มขอสมัครใช้บริการ (คลิ๊กที่นี่)
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
  บริษัทฯ ห้างร้าน หรือนิติบุคคล
  - แบบฟอร์มขอสมัครใช้บริการ (คลิ๊กที่นี่)
  - หนังสือรับรองบริษัท หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ ใบ ภพ.20
 
  การชำระค่าบริการ
  - ชำระค่าบริการล่วงหน้า 1 ปี (9,480 บาท / ไม่รวม VAT)
  - ทดลองใช้งานได้เพียง 1 เดือน หากลูกค้าใช้บริการต่อ ต้องชำระล่วงหน้าเป็นรายปี
   
  * Datasheet คลิ๊กที่นี่
  * บริการ Big Premium VOIP มีการจัดเก็บ Log ตามที่กฎหมายกำหนด
  * สงวนสิทธิ์ให้บริการ หากนำบริการนี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อขายต่อในทางการค้า
 
ใบอนุญาติผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และประกอบกิจการโทรคมนาคม
ครอบคลุมการให้บริการ VPN, OIP, WiFi, Server Co-Location